Afschrift aanwijzing controle op negatieve coronatestuitslag voor reizigers vanuit China