Uitspraak: ook vergoeding voor vervolgverhoren van minderjarigen in A-zaken

Tot nu toe kreeg een advocaat voor vervolgverhoren van minderjaren in A-zaken – zaken omtrent zware feiten – slechts punten toegekend voor een eerste verhoor. Bij B- en C-zaken kreeg een advocaat wél punten voor vervolgverhoren. Advocaat Nathalie Roos stapte naar de rechter en kreeg haar gelijk. Voor het verlenen van rechtsbijstand krijgen advocaten zoals bekend een vergoeding die wordt berekend in punten. Voor het verlenen van rechtsbijstand aan minderjarigen die verdacht worden van het plegen van een zeer ernstig strafbaar feit (A-zaken) krijgt een advocaat een vergoeding van drie punten voor een eerste verhoor. Deze vergoeding blijft altijd drie punten, ook als er meerdere verhoren nodig zijn. Voor B- en C-zaken (middelzware en lichte zaken) geldt juist dat advocaten een vergoeding van anderhalve punt krijgen, ongeacht het aantal verhoren. Voor deze verhoren krijgen advocaten voor ieder verhoor...
advocatie
09-01-2023 15:46