Per vergissing geen einddatum in overeenkomst betekent vast contract