Opzegging van de huurovereenkomst door een (mede)huurder

De vraag of opzegging door één van de huurders mogelijk is, moet worden beantwoord naar de inhoud van de huurovereenkomst. De verhuurder die een overeenkomst sluit met huurders die een affectieve relatie met elkaar hebben, dient te beseffen dat deze relatie kan worden beëindigd. Door...
recht.nl
14-01-2023 18:22