Omgaan met Tegenstrijdige Belangen (on demand)

In 2013 werd, bij de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) bij de NV en de BV een nieuwe regeling voor tegenstrijdige belangen ingevoerd. In die regeling werd bepaald dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van een onderwerp waarbij hij een persoonlijk belang heeft dat direct of indirect strijdig is met het belang van de vennootschap....
advocatie
16-01-2023 15:14