Overeenkomst enkel op basis van uurtarief is te onduidelijk volgens Europees Hof

Een belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie: advocaten die een uurtarief hanteren, maar bij aanvang van de opdracht geen indicatie geven van het totale kostenplaatje, overtreden de Europese consumentenbeschermingsregels. Het Europese Hof kwam op 12 januari tot dit oordeel in een zaak rondom een Litouwse advocaat. De advocaat stond in 2018 en 2019 een cliënt bij in een echtscheidingsprocedure – tegen een uurtarief van honderd euro -, maar als zij in maart 2019 factureert voor haar juridische bijstand ontstaat onenigheid. Rekening van ‘13k’ De cliënt hoest het gevraagde bedrag niet volledig op, waarna de advocaat naar de burgerrechter stapt. Deze oordeelt dat ‘uit hoofde van de gesloten overeenkomsten juridische diensten waren verleend voor een totaalbedrag van 12.900 euro’, maar evenwel dat ‘de kostenbedingen in alle overeenkomsten...
advocatie
16-01-2023 14:53