De regeling van tegenstrijdig belang bij dividenduitkeringen BV (on demand)

In deze cursus wordt ingegaan op enerzijds de regeling van het tegenstrijdig belang bij de BV en anderzijds op de vormgeving van het dividendbeleid bij de BV. Bij het besturen van de vennootschap moeten bestuurders zich richten op het vennootschappelijk belang, dat kan worden gedefinieerd als de langetermijnwaardecreatie in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming....
advocatie
17-01-2023 20:44