Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Het wetvoorstel gaat over tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten. Het gaat hierbij om het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen.
veiligheid & justitie
19-01-2023 17:14