Voldoende gemotiveerd oordeel over de oorzaak van een brand