Hof van Justitie gaat in prejudiciële zaken voortaan fictieve namen gebruiken

Alle geanonimiseerde prejudiciële zaken die op of na 1 januari 2023 bij het Europese Hof van Justitie aanhangig zijn gemaakt, krijgen een fictieve naam. Met deze maatregel wil het hof bereiken dat zaken die vanwege de bescherming van persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, gemakkelijker kunnen worden benoemd en geïdentificeerd. “Op deze manier wordt het eenvoudiger om zaken te onthouden en aan te halen, zowel in de rechtspraak als in andere contexten”, aldus het hof. Het betreft zaken tussen natuurlijke personen onderling en tussen natuurlijke personen en rechtspersonen....
mr online
24-01-2023 07:00