Persoonlijke vete tegen deken levert advocaat schrapping van tableau op

Een advocaat die door de deken niet als ‘schooljongen’ behandeld wil worden, en daarom continu zijn medewerking weigert; het wordt door de deken noch de tuchtrechter gewaardeerd. Dat hij de deken in e-mails zwart maakt wordt hem ook niet in dank afgenomen. De advocaat wordt geschrapt van het tableau. De deken noemt in haar dekenbezwaar onder andere de termen zwartmaken, onbehoorlijk, toezicht ontmoedigen, niet professioneel, niet zakelijk, vertragen en dwarsbomen. Een hele rits aan verwijten om duidelijk te maken dat de deken de manier van handelen van de advocaat ontoelaatbaar vindt. De advocaat heeft eerder ook enkele malen een klacht tegen de deken ingediend, die echter buiten behandeling gesteld werden: de raadsman zou misbruik gemaakt hebben van zijn klachtrecht. De advocaat heeft vervolgens meerdere e-mails verstuurd en zelfs een klacht tegen de deken ingediend bij het hof, in de hoop dat zij op non-acti...
advocatie
22-02-2023 09:23