Verjaring van de vordering tot teruggave van een cultuurgoed