De Wet kinderopvang is hard, formele wetgever heeft het echt zo bedoeld

En weer ging het over de kinderopvangtoeslag. In de Wet kinderopvang staat dat ouders kinderopvangtoeslag met een terugwerkende kracht van maximaal drie maanden kunnen aanvragen. Dat vinden veel ouders te beperkt: als ze aan alle voorwaarden voor toeslag voldoen, willen ze dat over een langere periode. Maar volgens de Afdeling bestuursrechtspraak biedt die wet geen enkele mogelijkheid daarvoor. De wet is duidelijk en kent geen ‘ventiel’. En de wet is zo dwingend geformuleerd dat er geen ruimte is voor een belangenafweging. Drie maanden is drie maanden, en toen de formele wetgever deze termijnen vaststelden moeten de gevolgen ervan zijn bedoeld én voorzien. Die harde grens was een bewuste keuze van de wetgever. De rechter kan dan niet anders constateren dat ouders bij een te late aanvraag hun rechten verspelen, ook als zij daarvan financieel nadelige gevolgen ondervinden....
mr online
02-03-2023 09:50