Kan de vereffenaar de ingediende tussentijdse uitdelingslijst intrekken?