Verlof buiten de schoolvakantie vanwege het beroep van de ouder

- Het schoolhoofd kan een vrijstelling van de leerplicht verlenen als het voor een van de ouders feitelijk onmogelijk is om vakantie op te nemen gedurende de schoolvakanties door de specifieke aard van zijn beroep. - Het verlenen van deze vrijstelling is een discretionaire bevoegdheid van het...
recht.nl
04-03-2023 14:52