Antwoorden Kamervragen over de klokkenluider Huig Plug

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over de verklaring van de getuige van klokkenluider Huig Plug. Deze getuige was een penitentiair inrichtingswerker van het gevangenisziekenhuis Justitieel Medisch Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Het ging om een verklaring over een geval van overlijden in het gevangenisziekenhuis. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.
veiligheid & justitie
06-03-2023 16:10