Stichting kwalificeert als belanghebbende, ondanks beperkte feitelijke werkzaamheden