Vernietiging van een besluit tot wijziging van de splitsingsakte door een VvE