Rechter moet goed letten op grond van dwangsom

Als de rechtbank bij het afwijzen van een dwangsom niet goed beseft wat de achtergrond van die dwangsom is, zal een hogere instantie dit moeten corrigeren. Vanwege een gedeeltelijke teruggaaf van onroerendezaakbelasting heeft een gemeente de bezwaarmaker in eerste instantie € 0,53 aan invorderingsrente toegekend. Ook tegen dit bedrag tekent de bezwaarmaker bezwaar aan. De gemeente ontvangt op 19 mei 2021 een ingebrekestelling wegens het niet-tijdig doen van uitspraak op bezwaar. De gemeente verklaart het bezwaarschrift op 18 juni 2021 gegrond. Zij stelt vervolgens de invorderingsrente vast op € 1. Maar de bezwaarmaker stelt op 25 augustus 2021 beroep in omdat de gemeente niet tijdig een beschikking heeft genomen over de verschuldigdheid en hoogte van een dwangsom. Rechtbank Noord-Nederland verklaart dit beroep niet-ontvankelijk. De rechtbank redeneert dat de gemeente geen dwangsom kan verbeuren wegen...
advocatie
08-03-2023 04:30