Rechters-Plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg te Roermond