‘Schaf verplichte advocaat voor de gedaagde af’

Lezers van dit blad weten dat een partij, die in Nederland wordt gedagvaard voor een zaak met een belang van meer dan 25.000 euro, niet zelf verweer kan voeren. Dat verweer kan alleen worden ingediend door een advocaat. Deze verplichte rechtsbijstand stamt uit de tijd dat rechterlijke colleges zelf bepaalden wie processtukken konden indienen. In een tijd dat analfabetisme nog redelijk normaal was en het gemiddelde opleidingsniveau laag, was het niet vreemd dat men procedures wilde stroomlijnen. Zo ontstond – niet alleen in Nederland – het vak van advocaat. Naar mijn mening is verplichte rechtsbijstand voor een gedaagde partij inmiddels achterhaald....
mr online
08-03-2023 17:56