TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de JBZ Raad van 9 10 maart 2023