Werknemer onder cao Metaal & Techniek heeft niet altijd recht op jaarlijkse tredeverhoging