Willem-Alexander kan in de rechtszaal blijven hangen

Republiek vindt dat de Staat in civiele rechtszaken waarbij de koning betrokken is, het recht om een eerlijk proces niet kan garanderen. Dit vanwege de positie die de koning als staatshoofd heeft in het wetgevingsproces en bij de benoeming van rechters, en vanwege procesrechtelijke privileges tijdens een procedure. Hierdoor wordt niet voldaan aan de voor een eerlijk proces op grond van artikel 6 EVRM vereiste scheiding der machten en het beginsel van gelijke kansen voor procespartijen en is twijfel aan de onafhankelijkheid van de gerechten gerechtvaardigd, aldus advocaat Ewout Jansen van Republiek....
mr online
09-03-2023 08:30