Woo’en gaat niet sneller dan Wobben

Ministeries deden in 2022 gemiddeld 167 dagen over de beantwoording van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo), komt uit het onderzoek Matglas naar voren. Het is een vervolg op het onderzoek Ondraaglijk Traag. Daaruit bleek dat ministeries er in 2021 gemiddeld 161 dagen over deden om een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur, de voorloper van de Woo) te beantwoorden, terwijl een wettelijke termijn gold van maximaal 56 dagen....
mr online
10-03-2023 09:22