Gratis online cursus: Ontwikkelingen Burgerlijk procesrecht 2022

In deze cursus van PO-Online (t.w.v. 2 PO-punten) worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Burgerlijk procesrecht besproken. Mr. dr. G.J.P. Molkenboer en mr. dr. A.V.T. de Bie gaan onder meer in op het conservatoir beslag, de processtukken, de mondelinge behandeling, het bewijs en het belanghebbende begrip bij de verzoekschriftprocedure. Na het volgen van deze cursus: bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het Burgerlijk procesrecht kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen Vraag de gratis cursus aan ...
advocatie
13-03-2023 11:44