De ‘ondergang’ van de terhandstellingsplicht van algemene voorwaarden