Nieuwe Uitdaging bij… Hogan Lovells, Six advocaten en Taylor Wessing

Bij Six Advocaten is een nieuwbakken partner gestart, en bij Hogan Lovells zal dit volgende maand gebeuren. Verder in ‘Nieuwe Uitdaging bij’: een advocaat stapt over van Rutgers & Posch naar Taylor Wessing en advocatenkantoor DVAN heeft zijn team eveneens versterkt met een nieuwe raadsman. Fleur Onrust (foto boven) heeft zich met ingang van 1 maart als partner omgevingsrecht aangesloten bij Six advocaten in Amsterdam. Voorheen was ze bijna negen jaar als partner en oprichter verbonden aan Envir Advocaten. Onrust is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, met een focus op het natuurbeschermingsrecht. Ze begeleidt overheden en initiatiefnemers bij omgevingsrechtelijke ruimtelijke projecten en projecten met aspecten van stikstof of beschermde soorten. Verder is onrust rechter-plaatsvervanger bij de r...
advocatie
15-03-2023 11:55