Verbod op aanvragen faillissement: (te) vergaand ingrijpen op handelingsvrijheid aandeelhouder?