Notaris twee weken geschorst voor onder druk zetten erfgenamen in tien jaar durende afwikkeling

Een notaris die de erfgenamen tijdens de afwikkeling van een erfenis in de kou liet staan en bovendien onder druk zette akkoord te gaan met zijn tarieven krijgt een schorsing van twee weken van de tuchtrechter. “De notaris schroomde niet om de erfgenamen tegen elkaar uit te spelen.” De notaris vervulde de rol van vereffenaar bij de erfenis van een vrouw die in 2010 overleed. Zij had geen testament, en liet zeven kinderen achter. Pas halverwege 2016 werd op initiatief van de notaris met zes van de zeven kinderen overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de erfenis. Het verkopen van de grond en het afwikkelen duurt uiteindelijk nog enkele jaren. De notaris en de kinderen worden het intussen maar niet eens over het aan de notaris toekomende loon. De notaris stuurt de kinderen een brief, waarin hij een korting op zijn diensten aanbiedt om op die manier de boel te versnellen: “Korting zie ik als e...
advocatie
10-05-2023 11:11