Drie sociaal advocaten: ‘Rechtsbehoevenden met minder geld staan straks in hun hemd’

De sociale advocatuur worstelt. De beroepsgroep heeft weinig jonge aanwas en de vergoedingen zijn mondjesmaat. Toch bestiert een aantal advocaten het vak nog altijd geestdriftig. Wie zijn die doorzetters en waarom blijven ze trouw aan het beroep? Advocaten die werken op basis van toevoegingen – door de overheid gefinancierde rechtsbijstand – hebben het niet makkelijk. Eind vorig jaar publiceerde onderzoeks- en adviesbureau Panteia een onderzoek naar de arbeidsmarkt voor de sociale advocatuur. De belangrijkste conclusie? Overal zijn arbeidsmarkttekorten, maar de tekorten die zich in de sociale advocatuur zullen voordoen, zijn ‘bijzonder problematisch’. Enerzijds is de vergrijzing daar debet aan: veel sociaal advocaten gaan binnenkort, of zijn al met pensioen. Daarnaast staan jonge pleiters-in-spe niet te trappelen om het vak in te rollen, grotendeels omdat het financieel niet loont. Volgens de onderzoekers is d...
advocatie
12-05-2023 14:01