€ 19 miljoen voor stabilisering van de klif Sint Eustatius

Het kabinet is voornemens om maximaal € 19 miljoen beschikbaar te stellen aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius om de klif aan de havenzijde van het eiland te stabiliseren. In de Voorjaarsnota, recent aangeboden aan de Kamer, is dit voornemen opgenomen en dit zal nog bekrachtigd moeten worden door de Tweede Kamer tijdens de bespreking van de voorjaarsnota.
binnenlandse zaken
12-05-2023 16:52