Kamerbrief over stand van zaken Wet Uitbreiding Slachtofferrechten

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de verschillende onderdelen van de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (WUS). De Eerste Kamer had deze wet in 2022 aangenomen. Daarbij gaat hij in op de verschijningsplicht voor verdachten tijdens de inhoudelijke zitting die op 1 juli 2024 in werking treedt.
veiligheid & justitie
15-05-2023 13:44