Welke handelingen mogen pandhouders met stemrecht (niet) verrichten?