Bestuurdersaansprakelijkheid kan worden gematigd, maar met mate