Bijlage 3: Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer