Meer woningen door beter benutten van bestaande bebouwing

Veel mensen ervaren elke dag de gevolgen van het enorme tekort aan betaalbare woningen. Nu door veranderende economische omstandigheden nieuwbouwprojecten onder druk staan, moeten we alle zeilen bijzetten om de 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 te realiseren. Een van de manieren waarop we dit doen is door creatief om te gaan met de bestaande bebouwing. Dit gebeurt nu nog op kleine schaal, terwijl de potentie groot is. Daarom komt er onder andere een programmatische aanpak voor optoppen. Dat schrijft Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.  
binnenlandse zaken
17-05-2023 16:24