Rechters ouder dan 70 jaar kunnen langer als plaatsvervanger werken

Volgens Weerwind is deze inzetbaarheid van deze rechters en raadsheren als plaatsvervangers nodig omdat de Rechtspraak door een gebrek aan capaciteit onder meer kampt met achterstanden bij het afdoen van zaken. Het capaciteitsgebrek is juist ontstaan door de leeftijdsgebonden uitstroom van rechters en raadsheren. Steeds meer van hen naderen de wettelijke ontslagleeftijd van 70 jaar. Bovendien gaat een deel van hen op een eerder moment met pensioen dan deze ontslagleeftijd....
mr online
17-05-2023 07:30