Arbeidsovereenkomst eindigt niet door verrichten van passende arbeid bij andere werkgever