‘Poortwachters willen verduidelijking regelgeving’

Poortwachters zoals notarissen en accountants hebben behoefte hebben aan meer verduidelijking en voorlichting over de noodzaak en inhoud van de regelgeving. Dit schrijft minister Kaag in een Kamerbrief over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de aanpak van witwassen in Nederland een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat de basis goed op orde is. Wel ziet het kabinet mede naar aanleiding van die onderzoeken op een aantal terreinen mogelijkheden voor verbetering, ook om te voorkomen dat de aanpak tot ongewenste effecten leidt voor poortwachters en hun klanten. Risicogebaseerde aanpak kan beter In de praktijk blijkt dat de toepassing van de risicogebaseerde aan...
advocatie
22-05-2023 02:00