Consumentenbond en Stichting Bescherming Privacybelangen binden strijd aan met Google wegens massale privacyschendingen

Techreus Google moet stoppen met het illegaal verzamelen en verwerken van gegevens van Nederlandse consumenten voor eigen commercieel gewin. Ook moet Google gebruikers een schadevergoeding betalen voor zijn langdurige en ongehoorde privacyschendingen. Dat eisen Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond. De Stichting en de Consumentenbond roepen consumenten op zich aan te sluiten bij de juridische actie tegen Google en hun rechten af te dwingen.
consumentenbond
23-05-2023 06:00