Civiele rechter beoordeelt niet of onderhandse gunning aan NS toegestaan was