Werknemers krijgen steeds vaker fiets van het werk of fietsregeling aangeboden