Voordracht Eugene Rhuggenaath bewindvoerder bij de Wereldbankgroep

Eugene Rhuggenaath wordt voorgedragen als nieuwe bewindvoerder bij de Wereldbankgroep. De Rijksministerraad heeft minister Kaag van Financiën en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het mandaat verleend om deze voordracht namens het Koninkrijk te doen. Rhuggenaath is momenteel voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Caribisch Nederland en heeft afgelopen maanden tevens deel uitgemaakt van de Taskforce voor aanpak knelpunten Caribisch Nederland.
financiën
01-09-2023 13:55