Lagere vergoeding voor proceskosten en termijnoverschrijdingen in WOZ-zaken bij rechtbank Midden-Nederland