Toepasselijk recht, gewoonlijke werkland en nauwere band