Visitatiecommissie adviseert Rechtspraak: investeer in kwaliteit van de organisatie en verbinding met samenleving

De Rechtspraak heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt en het lukt rechters en ondersteunende medewerkers om, ondanks toenemende druk, kwalitatief goed werk te leveren in rechtszaken. Wel is het van belang dat de Rechtspraak een helder, eenduidig beeld vormt van wat precies onder kwaliteit wordt verstaan. Dat maakt het ook voor de samenleving duidelijker waarom bepaalde prioriteiten worden gesteld als er bijvoorbeeld meer zaken binnenkomen dan afgehandeld kunnen worden. Dit concludeert het visitatierapport van de Rechtspraak 2022-2023 (pdf, 1,1 MB).Professionele standaarden
rechtspraak.nl
05-09-2023 01:00