Partij voor de Dieren presenteert verkiezingsprogramma