Rechter was eerder rechter-commissaris in faillissementszaak en verschoont zich