Het meewegen van (latere) energielabels bij de toetsing van de aanvangshuurprijs